Tulenevalt Vabariigi Valitsuse otsusest on Kuremaa ujulakompleks avalikuks kasutuseks suletud
25. aprillini (kaasa arvatud).

Püsige terved!

LISAINFO JA TELLIMINE:

Lauatelefon: +372 773 2247
Mobiiltelefon: +372 5347 0265
E-mail: ujula@kuremaaujula.ee