Tulenevalt Vabariigi Valitsuse otsusest on Kuremaa ujulakompleks avalikuks kasutuseks suletud
22. veebruarist - 07. märtsini.
Kui ei lisandu täiendavaid piiranguid, siis kohtume taas 08. märtsil.
Püsige terved!

LISAINFO JA TELLIMINE:

Lauatelefon: +372 773 2247
Mobiiltelefon: +372 5347 0265
E-mail: ujula@kuremaaujula.ee